top of page

LA DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA TORNA A LA VALL DEL TENES

El pla de dinamització agrícola té com objectiu donar suport i acompanyament en el desenvolupament econòmic del primer sector de la Vall del Tenes.


El suport i acompanyament es fa mitjançant la valorització dels recursos endògens d’aquest territori, l’adaptació de nous escenaris i la col·laboració entre tots els agents presents al territori.

Després d’uns mesos sense tècnic de referència al Pla Agrari de la Vall del Tenes, a mitjans de setembre s’ha incorporat la Gemma Matute per liderar el projecte. La pandèmia del Covid ens ha dificultat molt l’arrencada i la implementació.
En aquests moment la nova incorporació tècnica ens permetrà portar a terme els següents projectes, alguns ja iniciats als inicis del Pla i arrencar-ne de nous dintre de les 3 grans línies estratègiques del pla marc:

Línia estratègica 1: Generació de Xarxes, amb l’objectiu de donar a conèixer els agricultors i productors de la Vall mitjançant les xarxes socials, impulsant la pàgina web, realització de fires...

· Promoure les explotacions agràries via la web www.valldeltenesagraria.cat

· Instagram: valldeltenesagraria


Línia estratègica 2: Agricultura arreu, amb l’objectiu de potenciar la relació productor-consumidor a través dels productes de proximitats i ecològics, mitjançant el consum de productes de la vall als menjadors escolars, promoció dels nostres productes.

· Menjadors escolars ecològics i de proximitat

· Bancs d’aliments amb menjar de proximitat


Línia estratègica 3: Una Vall per produir, amb l’objectiu de fomentar l’economia del sector, impulsar nous projectes i nous canals de comercialització, valorització dels cereals i els llegums, promocionar l’oli vera del Vallès, millora de les instal·lacions de sistema de reg, introducció de la silvopastura als boscos de la Vall.

· Assessorament especialitzat a explotacions agràries

· Banc de terres

· Pastura de les franges de protecció contra incendis


L’objectiu del pla és treballar colze a colze amb productors de la Vall del Tenes per tirar endavant i impulsar aquest sector tant important.


En aquests moments, la Gemma s’està posant en contacte amb les diferents explotacions per presentar-se i conèixer en primera persona les inquietuds, problemes i iniciar així un espai de treball conjunt.

Comments


bottom of page