top of page

Jornada Tècnica sobre Agricultura Regenerativa

Dimarts 7 de novembre del 2023, es va celebrar una jornada tècnica sobre agricultura regenerativa, organitzada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Banc de Llavors del Vallès Oriental i la Mancomunitat de la Vall del Tenes. L'esdeveniment va tenir lloc a la sala d'actes del Museu de Ciències Naturals de Granollers i va atraure una cinquantena de participants interessats en aquesta pràctica agrícola emergent.


La jornada va comptar amb Eduard Muixach com a ponent principal, qui va compartir la seva experiència i coneixements en l'àmbit de l'agricultura regenerativa. Muixach va abordar diversos temes clau relacionats amb aquesta pràctica agrícola, destacant les següents àrees temàtiques:

1. Foment de les eines: Es van presentar eines i tècniques noves i innovadores que permeten als agricultors optimitzar els seus recursos i millorar la sostenibilitat de les seves explotacions.

2. No llaurat: Es va fer èmfasi en la importància de preservar la integritat del sòl mitjançant tècniques de no llaurat, reduint així la pèrdua de nutrients i millorant la biodiversitat del terreny.

3. Cobertes vegetals: S'exploraren les avantatges d'incorporar cobertes vegetals al camp com a mètode per millorar la qualitat del sòl i reduir l'erosió.


4. Aportacions orgàniques: Es van presentar tècniques per enriquir el sòl mitjançant aportacions d'origen orgànic, contribuint a un sistema agrícola més sostenible.


5. Balanç del sòl: La importància de mantenir un equilibri saludable en el sòl va ser un dels temes centrals, destacant les pràctiques per millorar aquest equilibri.


6. Control regeneratiu de plagues: Es van discutir mètodes naturals i sostenibles per

controlar les plagues sense la necessitat d'ús excessiu de pesticides.


7. Pasturatge planificat: Es va posar èmfasi en la importància del pasturatge planificat com una forma de millorar la gestió de les terres agrícoles i augmentar la biodiversitat.


8. Disseny en línia clau: Es van explorar les estratègies de disseny agrícola que tenen en compte l'ús eficient de l'aigua i l'energia, així com la preservació del medi ambient.


Aquesta jornada va ser una oportunitat única per a agricultors, investigadors i amants de la natura per aprendre sobre les pràctiques més recents i efectives en l'agricultura regenerativa. Les entitats organitzadores es mostren compromeses a continuar promovent aquesta forma de cultiu que contribueix a la sostenibilitat del medi ambient i al benestar de les comunitats agrícoles
コメント


bottom of page