top of page

El projecte

Som un projecte comunitari participatiu amb l'objectiu principal de fer més justa l'activitat econòmica agrària i ramadera a la Vall del Tenes, destacant el paper de la pagesia en la conservació d'un territori divers i fent accions de suport a les iniciatives agràries. 
Treballem sobre tres eixos:
Eix 1. Generació de xarxes. L'eix comunicatiu del projecte. Aquest 2021:
 • Fer una basde de dades d'explotacions i obradors agraris
 • Fer una web i xarxes socials pròpies perfer difusió del projecte i dels projectes de la pagesia.
 • Promoure l'associacionisme i la participació en el projecte.
Eix 2. Agricultura arreu. L'eix de promoció del consum de producte locals de proximitat. Aquest 2021:
 • Realització activitats escolars d'educació rural
 • Promoure els productors locals en els menjadors escolars de la Vall del Tenes
 • Promoure les fires agrícoles existents.
 • Organitzar activitats de coneixença de la pagesia
 • Assessorar i acompanyar en nous canals curts de comercialització
 Eix 3. Una vall per produir. L'eix de suport tècnic a la pagesia. Aquest 2021:
 • Coordinar les accions per reduir els danys de fauna
 • Acompanyament tècnic als projectes agraris
 • Impulsar una estratègia territorial de silvopastura
bottom of page