El projecte

Som un projecte comunitari participatiu amb l'objectiu principal de fer més justa l'activitat econòmica agrària i ramadera a la Vall del Tenes, destacant el paper de la pagesia en la conservació d'un territori divers i fent accions de suport a les iniciatives agràries. 
Treballem sobre tres eixos:
Eix 1. Generació de xarxes. L'eix comunicatiu del projecte. Aquest 2021:
 • Fer una basde de dades d'explotacions i obradors agraris
 • Fer una web i xarxes socials pròpies perfer difusió del projecte i dels projectes de la pagesia.
 • Promoure l'associacionisme i la participació en el projecte.
Eix 2. Agricultura arreu. L'eix de promoció del consum de producte locals de proximitat. Aquest 2021:
 • Realització activitats escolars d'educació rural
 • Promoure els productors locals en els menjadors escolars de la Vall del Tenes
 • Promoure les fires agrícoles existents.
 • Organitzar activitats de coneixença de la pagesia
 • Assessorar i acompanyar en nous canals curts de comercialització
 Eix 3. Una vall per produir. L'eix de suport tècnic a la pagesia. Aquest 2021:
 • Coordinar les accions per reduir els danys de fauna
 • Acompanyament tècnic als projectes agraris
 • Impulsar una estratègia territorial de silvopastura
Per més informació: 
1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
9
9

press to zoom
1
1

press to zoom
1/9

Tardor 2018

S'acorda fer un Pla Estratègic de suport al sector primari

Hivern 2019

Es realitza una diagnosi participativa del sector primari

Primavera 2019

Es presenta el Pla estratègic de dinamittzació agrícola

Hivern 2020

Contractació d'un tècnic de dinamització agrària

Tardor 2020

Primers passos del projecte de dinamització agrària

El Ple de la Mancomunitat aprova fer un pla de suport a l'agricultura i es reb una subvenció de la Diputació de Barcelona per realitzar un Pla estratègic de suport al sector primari. 

40 visites a iniciatives agràries i 3 tallers participatius (amb la pagesia, amb el sector serveis i amb tècnics de l'administració) per definir reptes i punts en comú. 

Es contempla com un catàleg d'accions, fruits de la diagnosi participativa. Fan referència a producció, comercialització, educació, caça, patrimoni... 

Dins l'estructura del Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes. Prioritza les accions del Pla estratègic i intenta teixir xarxes amb altres estructures dinamitzadores

El servei de suport a la pagesia es dona a conèixer als projectes agraris i agroalimentaris de la Vall del Tenes i es comença a treballar en nous projectes. 

BannerWeb.png