El projecte

Som un projecte comunitari participatiu amb l'objectiu principal de fer més justa l'activitat econòmica agrària i ramadera a la Vall del Tenes, destacant el paper de la pagesia en la conservació d'un territori divers i fent accions de suport a les iniciatives agràries. 
Treballem sobre tres eixos:
Eix 1. Generació de xarxes. L'eix comunicatiu del projecte. Aquest 2021:
 • Fer una basde de dades d'explotacions i obradors agraris
 • Fer una web i xarxes socials pròpies perfer difusió del projecte i dels projectes de la pagesia.
 • Promoure l'associacionisme i la participació en el projecte.
Eix 2. Agricultura arreu. L'eix de promoció del consum de producte locals de proximitat. Aquest 2021:
 • Realització activitats escolars d'educació rural
 • Promoure els productors locals en els menjadors escolars de la Vall del Tenes
 • Promoure les fires agrícoles existents.
 • Organitzar activitats de coneixença de la pagesia
 • Assessorar i acompanyar en nous canals curts de comercialització
 Eix 3. Una vall per produir. L'eix de suport tècnic a la pagesia. Aquest 2021:
 • Coordinar les accions per reduir els danys de fauna
 • Acompanyament tècnic als projectes agraris
 • Impulsar una estratègia territorial de silvopastura
Per més informació: 
1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
9
9

press to zoom
1
1

press to zoom
1/9

Hivern 2021

Primavera 2021

Estiu 2021

Tardor 2021

Hivern 2022

Es dissenya la pàgina web de Vall del Tenes Agrària
Es redacta un plec de requisits per al Menjador Escolar de l'Alzina amb criteris agroecològics
L'estiu és un molt bon moment per gaudir dels fruits de la Vall!
S'organitza la campanya de promoció de la pàgina web de la Vall del Tenes agrària
S'inicia el procés de digitalització dels productors de la Vall 

La pàgina web ha estat fruit d'una tasca laboriosa de recopilació d'informació. També servirà per publicar tot el que es vagi duent a terme a nivell de dinamització agrícola a la Vall. 

Fruit de la col·laboració amb les tècniques i tècnics municipals de Medi Ambient de Santa Eulàlia es redacta un plec de condicions que  compleix criteris de proximitat i ecologia.

El cap de setmana del 24 i 25 de juliol es va celebrar la Fira del Tomàquet del Vallès al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana

Organitzem una campanya amb bales de palla a llocs visibles dels quatre municipis per donar a conèixer el domini de la web: valldeltenesagraria.cat. També ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter 

Es preveu la contractació de  eines digitals innovadores que ajudin a millorar la gestió de les finques agroalimentàries de la Vall  amb l'objectiu de facilitar la feina a les treballadores i treballadors del sector.

Tardor 2018

Hivern 2019

Primavera 2019

Hivern 2020

Estiu 2020

S'acorda fer un Pla Estratègic de suport al sector primari
Es realitza una diagnosi participativa del sector primari
Es presenta el Pla estratègic de dinamització agrícola
Es contracta un tècnic de dinamització agrària per a la Vall del Tenes
Es donen els primers passos acordats dins del projecte de dinamització agrària

El Ple de la Mancomunitat aprova fer un pla de suport a l'agricultura i es reb una subvenció de la Diputació de Barcelona per realitzar un Pla estratègic de suport al sector primari. 

Aquesta consta de 40 visites a iniciatives agràries i 3 tallers participatius (amb la pagesia, amb el sector serveis i amb tècnics de l'administració) per definir reptes i punts en comú. 

Es contempla com un catàleg d'accions, fruits de la diagnosi participativa. Fan referència a producció, comercialització,educació, relleu generacional, canvi climàtic...Aquest pla recull tota una sèrie d'accions acordades dins del marc quinquennal  2020-2025.

S'ubica dins l'estructura del Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes i la seva feina és prioritzar les accions del Pla estratègic i coordinar la posada en marxa i el funcionament  del Pla

Es dona a conèixer als projectes agraris i agroalimentaris de la Vall del Tenes el servei de suport i dinamització agrària i es comença a treballar per enriquir el teixit productiu.  

BannerWeb.png